Wielka Brytania

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach nie komercyjnych z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej muszą spełniać następujące wymagania:

1. W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane
za pomocą mikroczipu, zgodnego z wymogami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785(w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem).

2. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

3. Po upływie przynajmniej 1 miesiąca po szczepieniu, należy:
pobrać krew od zwierzęcia (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi od psów, kotów i fretek do wykonania badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) i przesłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie Polski jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl ).

4. Zwierzę może wjechać na terytorium:
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwciał w surowicy musi wynosić co najmniej 0,5 IU/ml)

5. Po uzyskaniu wyniku powyższego badania należy:
udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu wprowadzenia informacji o wszystkich ww. czynnościach do paszportu zwierzęcia.

6. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem:
zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciw kleszczowej – te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia.

7. Zwierzę może wjechać na terytorium:
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej www.defra.gov.uk ).

Uwaga!!!
Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej musi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań. W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

Uwaga!!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nie szczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.

Źródło:
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie