Informacje

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – poinformuj o tym wysyłając e-mail do jednostki Policji: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl, lub zadzwoń na poniższe telefony:

Koordynator ds. CITES i ochrony zwierząt
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie
tel.: 12 61 56 016, 723-633-642
faks: 12 61 56 787
sekretariat wydziału tel.: 12 61 56 000
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Policjant współpracujący pionu Prewencji
Wydział Prewencji KWP w Krakowie
tel.: 12 61 54 808
faks: 12 61 54 818
sekretariat wydziału tel.: 12 61 54 800
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Możesz także skorzystać ze specjalnego – alarmowego numeru telefonu na Policję

723 633 642

.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie
30-254 Kraków, ul. Rybna 3
tel./fax: 12 429 74 72 lub 12 429 92 41
http://www.schronisko.krakow.pl

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
31-019 Kraków, ul. Floriańska 53
tel. 12 421 77 72 lub 12 421 26 85
tel./faks: 12 429 43 61
http://www.ktoz.krakow.pl

 

Pogotowie Jeżowe:
Fundacja IGLIWIAK Ośrodek Rehabilitacji Jeży i Pogotowie Jeżowe
ul. Kąpielowa 4, 30-434 Kraków
tel. 503-309-303
www.jeze.com.pl
igliwiak@tlen.pl

Kontakt do administratora strony:
email: kontakt@psilos.org
tel. 507 923 923
(opłata za połączenie wg. stawek operatora)

Telefony alarmowe:
Policja
997
Straż Miejska 986
Pogotowie ratunkowe
999
Straż pożarna 998
Alarmowy 112