Podkarpackie

Mielec
ul. Targowa 8, 39-300 Mielec
tel. 0-17 583-15-32

Rzeszów – „Przytulisko”
ul. Ciepłownicza, Rzeszów – „Przytulisko”
tel. 0-510-170-788

Rzeszów – Azyl u Majki
Wysoka Strzyżowska 559, 35-123 Rzeszów – Azyl u Majki
tel. 0-692-387-952