O schronisku

schronisko_tychy

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach rozpoczęło działalność 1 lipca 2001 roku przejmując opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w Schronisku przy ul. Towarowej 40, aby we wrześniu ostatecznie przenieść je do nowego obiektu przy ul. Przejazdowej 101 w Tychach – Urbanowicach. Z dniem 1 stycznia 2011 roku, Schronisko weszło w skład struktury organizacyjnej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Przy projektowej pojemności przewidzianej na potrzeby 120 psów i 40 kotów, rocznie przyjmowanych jest ponad 600 zwierząt a stale przebywa w Schronisku ok. 110 psów i 30 kotów. W schronisku zatrudnionych jest ośmiu pracowników. To dzięki ich ciężkiej pracy i wielkiemu oddaniu, oraz życzliwości wielu współpracujących ze Schroniskiem osób, zwierzaki maja szansę odnalezienia się w tej trudnej schroniskowej rzeczywistości i odbudowania swojego zaufania do człowieka.

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach
43-100 Tychy, ul. Przejazdowa 101
tel. 32 323 93 98

Numer rachunku bankowego
17 1240 2975 1111 0010 6079 9970