Stowarzyszenia, organizacje, fundacje

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie
14-100 Ostróda, ul. Jagiełły 5/19

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie jest instytucją charytatywną, utrzymującą się jedynie z datków ludzi dobrej woli. Funkcjonuje dzięki pracy wolontariuszy, poświęcających swój wolny czas, energię i umiejętności na pomoc dla zwierząt.

Fundacja została powołana w celach:
- niesienia pomocy pokrzywdzonym, bezpańskim, chorym zwierzętom
- wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie
bezdomności oraz okrucieństwa wobec zwierząt
- udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
- ochrony środowiska i ochrony zwierząt
Strona internetowa

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – Oddział Kraków
00-00 Kraków, ul. Chocimska 1 B
Kontakt: Pani Agnieszka Szwed tel. 505 052 892

Krakowski oddział AFN-u powstał jesienią ubiegłego roku ale wolontariusze krakowscy działają już od początku 2008 roku. Skupiamy się w pierwszej kolejności na pomocy kotom, bo to one nam szczególnie zawróciły w głowie, okręciły wokół pazura i zapadły głęboko w serca.

Nasza pomoc skierowana jest w pierwszej kolejności do tych najbardziej potrzebujących czyli najmniejszych, chorych, z wypadków. Pomagamy również znaleźć nowe domy tym, które swoje muszą utracić z powodu choroby czy śmierci dotychczasowych opiekunów. Równoległe prowadzimy akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących aby zmniejszyć problem kociej bezdomności.

Krakowski wątek Fundacji AFN na forum Miau.PL
Krakowski wątek Schroniska na forum Miau.Pl
Strona internetowa Krakowskiego Oddziału Fundacji

Fundacja Zwierzęta Krakowa
Fundacja „Zwierzęta Krakowa” powstała w maju 1994r. Od lutego 2007r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego, na którą można oddać 1% podatku. Fundacja działa wyłącznie w oparciu o wolontariat, nie ma więc żadnego biura ani płatnych etatów.

Celem Fundacji jest szeroko pojęta pomoc bezdomnym zwierzakom, głównie kotom i ograniczenie skali ich bezdomności. Dokarmiamy koty dziko żyjące w wielu miejscach na terenie Krakowa, sterylizujemy je, leczymy i szukamy im nowych domów. W tym celu umieszczane są ogłoszenia w lecznicach weterynaryjnych oraz organizowane cotygodniowe akcje szukanie domów w centrum Handlowym M1 przed sklepem zoologicznym.
Strona internetowa