Historia schroniska

Historia schroniska 1953-2001 r
Warszawskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt powstało w 1953r Było pierwszą tego rodzaju placówką na terenie stolicy, utworzoną bezpośrednio po likwidacji „Urzędu Hycla” – zajmującego się dotychczas wyłapywaniem i eliminacją bezpańskich zwierząt. Przez 20 lat funkcjonowało w centralnej części miasta na „Polach Mokotowskich”- niestety nie mamy dokumentacji z tego okresu. Wobec postępującej urbanizacji miasta zostało przeniesione na początku lat siedemdziesiątych w okolice Lotniska „Okęcie” – zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego stolicy .

Nowa lokalizacja „Na Paluchu” przewidywana była tylko na okres przejściowy, ze względu na uciążliwe warunki podmokłego terenu. Niestety ciągły przyrost zwierząt i skromne fundusze przeznaczane na ten sektor działalności – uniemożliwiały zmianę położenia, a ponadto sukcesywnie wpływały na pogarszanie się stanu prowizorycznej zabudowy .

Po wielu transformacjach organizacyjnych placówka przeszła w 2001r pod bezpośredni Zarząd m.st. W-wy uzyskując status jednostki budżetowej. Równocześnie, rozpowszechniające się zjawisko bezdomności zwierząt i brak kompleksowych rozwiązań tegoż problemu na gruncie ustawodawczym i terytorialnym – powodowały trudności w sprawnym funkcjonowaniu schroniska.

Ślady czasu 2001-2003
W ciągu trzydziestu lat obiekty, nie zaznały kapitalnego remontu – w szczególnosci strasząc od 2000 r „agresywną korozją”, rozpadem i przepełnieniem zwierzętami, a teren obfitował w nadmiar wody. Mimo, że zmieniającym się zarządcom placówki, chęci do poprawy sytuacji nie brakowało – to jednak przez długi czas nie udawało się uzyskać wymiernych efektów w tym względzie – bo chęci przerastały możliwosci……

Bajora, otwarte szamba, przykry zapach, znaczne ubytki w metalowych częsciach boksów, które doprowadzały do przemieszczania się zwierząt powodując między nimi konflikty… To wszystko przez długie lata tworzyło ponurą i smutną codzienność Palucha.

Modernizacja Palucha 2005-2006rok
Prawie po 30-u latach trudnego funkcjonowania „Palucha”, w październiku 2006r nastąpił przełom w jego historii. Długo oczekiwaną przebudowę schroniska zrealizowano w ramach inwestycji Miasta Stołecznego Warszawy

Po roku intensywnych działań budowlanych – udało się zgodnie z planem zakończyć proces przemian

Mimo równoczesnej obsługi klientów i ok. 1800 zwierząt na co dzień, oraz uciążliwości technicznych – nie doszło na szczęście do żadnych opóźnień w realizacji przebudowy

W dniu 30 października 2006 roku nastąpiło oficjalne zakończenie tego szlachetnego dzieła – uwieńczone uroczystym spotkaniem WSZYSTKICH WSPÓŁTWÓRCÓW NOWEGO ” PALUCHA” z władzami miasta oraz kręgami prozwierzęcymi

i ekologicznymi , a także z mediami. Paluch został dostosowany do standardów europejskich, a jego wizerunek nie odbiega od wzorcowych tego rodzaju placówek w świecie Po zakończeniu modernizacji schronisko wkroczyło w nowy etap działalności mając na stanie ok. 1800 psów i 200 kotów Niewątpliwie „Paluch” jest największą tego rodzaju placówką w Polsce i najprawdopodobniej w Europie

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż nawet w najwykwintniejszym schronisku – standard bytowania zwierząt uwarunkowany jest ilością pensjonariuszy. Im więcej zwierząt, tym więcej wzajemnych zagrożeń i obniżenia jakości życia. Tak więc doceńmy ten wspaniały dar miasta i wspólnymi siłami zapobiegajmy bezdomności , poprzez ograniczanie rozmnażania zwierząt i zwiększony nadzór nad własnymi pupilami.