Pomóż schronisku w Harbutowicach – „Akcja dla Harbutowic”

.

Pomóż Przytulisku dla Zwierząt w Harbutowicach

W najbliższą sobotę 5 marca 2011 roku Radio Kraków wraz z Fundacją im. Bożeny Chechlińskiej organizuje zbiórkę darów dla przytuliska w Harbutowicach. Najbardziej potrzebne są konserwy dla starszych psiaków, ryż, makaron, sucha karma oraz środki czystości. Osoby, które były by w stanie podarować wyżej wymienione rzeczy serdecznie zapraszamy pod siedzibę Radia Kraków (al. Słowackiego 22) w godzinach od 14:00 do 18:00 Na miejscu spotkacie Wolontariuszy ze specjalnymi puszkami, do których będzie  można wrzucić dowolnej wielkości darowiznę przeznaczoną dla bezdomnych zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji.

Więcej o Fundacji im. Bożeny Chechlińskiej oraz Przytulisku dla Zwierząt w Harbutowicach znajdziecie <TUTAJ>

Nie zapomnij o „Akcji dla Harbutowic”
Zwierzęta w potrzebie czekają na Twoją pomoc…

W Przytulisku w Habrutowicach najbardziej brakuje:
- suchej karmy dla psów
- środków czystości (proszki do prania)
- puszek z karmą dla psów
- ryżu i makaronu

__________________________________________________________________________________

Jak dowiedziałem się podczas telefonicznej rozmowy z Panią Małgorzatą Dobrzańską w Przytulisku w Harbutowicach przebywają głównie starsze psy, które systematycznie trafiają pod opiekę przytuliska po śmierci swoich właścicieli. W większości przypadków są to zaniedbane, schorowane, kochane staruszki, często bez zębów, które zazwyczaj dożywają w przytulisku końca swoich dni.

Pani Małgorzata bardzo serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają Przytulisko w Harbutowicach. Serdeczne podziękowania składa przede wszystkim Wolontariuszom Fundacji AFN – Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie, którzy bardzo często odwiedzają przytulisko – bezinteresownie poświęcając swój wolny czas przebywającym tam zwierzętom.

__________________________________________________________________________________

Pani Małgorzata i Jerzy Dobrzańscy – założyciele Fundacji im. Bożeny Chechlińskiej – prowadzący Przytulisko w Harbutowicach zwracają się z prośbą o dobrowolne przekazywanie darowizn w formie wpłat na rachunek bankowy Fundacji. Pozyskane w ten sposób środki w całości przeznaczane są na opłacenie rachunków, leczenie zwierząt, zakup pożywienia. Liczą się wszystkie nawet najdrobniejsze wpłaty.

Fundacja im. Bożenny Chechlińskiej
30-003 Kraków, ul. Lubelska 12/10
Bank PEKAO S.A. I/O Kraków
Rachunek Nr 55 1240 1431 1111 0010 2542 8516

Wpłat można dokonywać także przekazem pocztowym na adres:
Małgorzata Dobrzańska, Harbutowice 235, 32-440 Sułkowice

__________________________________________________________________________________

Przytulisko założyła Bożena Chechlińska, po jej śmierci psami zaopiekowała się siostra bliźniaczka Małgorzata Dobrzańska. Od trzech lat wiosną i jesienią organizuję kilka zbiórek połączonych z akcją adopcyjną psów pod pomnikiem Dżoka. Potrzeby przytuliska są ogromne, dlatego nim przyjdzie wiosna i znów będziemy mogli spotkać się pod Dżokiem korzystamy z gościnności Radia Kraków.
Pozdrawiam
Magda Hejda

__________________________________________________________________________________


.

.

.