Ważne telefony

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
30-254 Kraków, ul. Rybna 3
tel./fax: 12 429 74 72 lub 12 429 92 41
http://www.schronisko.krakow.pl

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
31-021 Kraków, ul. Floriańska 53
tel. 12 421 77 72 lub 12 421 26 85
tel./faks: 12 429 43 61
http://www.ktoz.krakow.pl

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
33-100 Tarnów, ul. Widok 4/2
tel. 14 622 20 65
http://www.milw.pl/