Petycja w sprawie zmiany prawa, bezwzględne pozbawienie wolności za znęcanie się nad zwierzętami

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielu tragicznych wydarzeń, w których sprawcy lub sprawca w sposób bezwzględny i okrutny mordują zwierzęta, psy, koty i inne. Ostatnie sprawy dotyczące zabicia psa husky, dzisiejsza informacja o przejechaniu psa przez pociąg – pijany 22-latek wyprowadził psa na tory, znęcanie się nad kotami i inne bulwersujące zdarzenia z ostatnich miesięcy, wstrząsają opinią publiczną. Sądy i orzekający w tych sprawach traktują sprawców w sposób wyjątkowo pobłażliwy i nie przypominam sobie, aby sięgnęły po najwyższy rodzaj kary za takie przestępstwo, tj. karę pozbawienia wolności. Zwyrodnialcy żyją wśród nas, dzisiaj zwierzę, jutro człowiek może być ich ofiarą. Petycja ta, niech będzie głosem społeczeństwa, głosem żądającym zaostrzenia kary za bestialstwo wobec zwierząt. Proponuję modyfikację prawa i wprowadzenie obligatoryjnej kary pozbawienia wolności od pół roku do lat dwóch dla sprawców zabójstw zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo powinna być obligatoryjnie orzekana publikacja wizerunku sprawcy przez media.

Wszelkie petycje istniejące na tym portalu a żądające ukarania sprawców bestialstwa nic nie są warte, sądy i sędziowie są niezawisłe i nie mogą opierać się ani brać pod uwagę żadnych petycji. Żadne więc petycje w konkretnych sprawach nie będą uwzględnione! Choćby i podpisało się pod nimi 35 mln Polaków. Jedynie zmiana prawa może przynieść wymierne korzyści.

Proszę o rozpropagowanie tej idei i o podpisy!