Szwecja

Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach nie komercyjnych z Polski na terytorium Królestwa Szwecji muszą spełniać następujące wymagania:

1. W pierwszej kolejności zwierzęta muszą zostać zidentyfikowane:
za pomocą mikroczipu, zgodnego z Normą ISO 1784 lub Aneksem A do Normy ISO 11785 lub za pomocą tatuażu.

2. Następnie muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie:
zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki.

3. Muszą zostać poddane badaniu:
w kierunku określenia efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie (pozytywny wynik badania – miano przeciwciał neutralizujących wynoszące co najmniej 0,5 IU/ml). Badanie musi zostać przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję Europejską (lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE) na próbce krwi pobranej na 120 do 365 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie (próbki pobrane przed upływem 120 dni od ostatniego szczepienia nie są ważne). Rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi w celu przeprowadzenia powyższego badania od psów, kotów i fretek prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl)

4. Jednocześnie po uzyskaniu wyniku badania:
należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu uzyskania paszportu dla zwierzęcia.

5. Muszą zostać poddane odrobaczaniu
przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem zwierzęcia, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. Spełnienie wszystkich powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie zwierzęcia. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.sjv.se lub pod numerem telefonu w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji: +46-36-155000.

Uwaga!!!
Przemieszczanie z Polski na terytorium Królestwa Szwecji psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, nie szczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone.

Źródło:
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie