Irlandia

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach nie komercyjnych z Polski do Republiki Irlandii muszą spełniać następujące wymagania:

1. W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane:
za pomocą mikroczipu, zgodnego z wymogami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem).

2. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
Po upływie, co najmniej 1 miesiąca po szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy pobrać krew (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi do badań od psów, kotów i fretek prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) od zwierzęcia i wysłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2004/693/WE (na terenie Polski zatwierdzonym laboratorium jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl )

4. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii:
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. uzyskania w badaniu miana przeciwciał co najmniej 0,5 IU/ml). Jednocześnie, podczas tego 6- cio miesięcznego okresu zwierzę musi pozostawać na terenie państwa członkowskiego.

5. Jednocześnie, po uzyskaniu wyniku badania należy:
udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu wydania paszportu dla zwierzęcia i wprowadzenia do niego informacji o wszystkich ww. czynnościach (identyfikacja zwierzęcia, szczepienie przeciwko wściekliźnie, badanie efektywności szczepienia).

6. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem:
zwierzę musi zostać odrobaczone i poddane profilaktyce przeciw kleszczowej – przeprowadzenie tych czynności musi również zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia przez lekarza weterynarii.

7. Zwierzęciu podczas przemieszczania musi towarzyszyć:
właściciel lub inna osoba odpowiedzialna za zwierzę w czasie przemieszczania.

8. Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii:
jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze irlandzkie przewoźników dostępna jest na stronie internetowej www.agriculture.gov.ie)

Uwaga!!!
Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Republiki Irlandiimusi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań. W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zaczopowane, powyższe szczepień powinno zostać powtórzone po zaczopowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

Źródło:
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie