Kontakt

harbutowice

PRZYTULISKO DLA ZWIERZĄT W HARBUTOWICACH
Harbutowice 235, 32-440 Sułkowice

Z dniem 30.06.2009 r. została zarejestrowana Fundacja im. Bożenny Chechlińskiej, której głównym celem jest opieka i pomoc w prowadzeniu Przytuliska Harbutowice.

W związku z powyższym wpłaty dla Przytuliska prosimy dokonywać na konto Fundacji – dzięki temu trafią bezpośrednio do Przytuliska:

Fundacja im. Bożenny Chechlińskiej
ul. Lubelska 12/10, 30-003 Kraków

Bank PEKAO S.A. I/O Kraków
Numer rachunku bankowego: 55 1240 1431 1111 0010 2542 8516

lub przekazem pocztowym na adres:
Małgorzata Dobrzańska, Harbutowice 235, 32-440 Sułkowice.

Tel. 12 273 30 98
Tel. 501 452 401
e – mail przytulisko@pointblue.com.pl