O schronisku

schronisko_bytom

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Łaszczyka 18 działa już od 2002 roku. Przez ten okres schronisko poddane było wielu modernizacjom (w tym znajdujących się w nim budynków) oraz wprowadzono wiele zmian i zakupiono odpowiedni sprzęt, celem polepszenia pobytu przebywającym w nim bezdomnych zwierząt (psów i kotów).

Właścicielem schroniska jest Gmina Bytom, która w ramach swoich zadań i posiadanych środków finansowych z budżetu miasta je utrzymuje i nadzoruje. W Schronisku najczęściej na nowy dom czekają pieski i kotki bardzo wielorasowe. Czasami jednak trafiają do tam również psy rasowe, nawet z dokumentacją rodowodu. Wszystkie otaczane są identyczną troskliwa opieką. Wszystkie psy wydawane ze Schroniska posiadają wymagane szczepienia (wścieklizna, parwowiroza, nosówka, laptospiroza, kaszel kenelowy).

Właścicielem schroniska jest Gmina Bytom, która w ramach swoich zadań i posiadanych środków finansowych z budżetu miasta je utrzymuje i nadzoruje. Gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt jest nadzorowane przez Referat Przyrody Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (tel.: (32) 283 63 42, e-mail: zi@um.bytom.pl) oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach. Natomiast podmiotem zarządzającym i administrującym ww. schronisko w 2014 roku jest KONKRET S.C. , który w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony i posiada podpisaną umowę z Gminą Bytom.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Bytom podmiot obsługujący schronisko m.in. zapewnia:
- całodobową opiekę w pełnym zakresie bezdomnym zwierzętom,
- sterylizacje i kastracje psów i kotów,
- szczepienia, leczenie i elektroniczne znakowanie zwierząt,
- całodobową opiekę weterynaryjną,
- całodobowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie strony internetowej schroniska,
- organizowanie, prowadzenie aukcji i adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,
- ogłaszanie w lokalnych mediach akcji adopcyjnych i organizowanie dni otwartych schroniska,
- prowadzenie hotelu dla psów,
- prowadzenie grzebowiska dla zwierząt