Finlandia

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach nie komercyjnych z Polski na terytorium Finlandii , muszą spełniać następujące wymagania: zgodnie z art. 5 i 16 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG

1. Podczas przemieszczania:
zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub inna osoba za nie odpowiedzialna. Poniższe wymagania dotyczą psów, kotów i fretek, które nie są przeznaczone na sprzedaż ani do przekazania innemu właścicielowi.

2. W pierwszej kolejności zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą:
- czytelnego tatuażu lub
- mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

UWAGA!!!
Identyfikacja zwierzęcia musi poprzedzać szczepienie przeciwko wściekliźnie (szczepieniu należy poddać zwierzę już zidentyfikowane).

3. Następnie zwierzęta muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie:
przy użyciu inaktywowanej szczepionki zawierającej przynajmniej jedną jednostkę antygenową/dawkę (standard WHO). Szczepienie powinno zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie co najmniej 21 dni od daty jego dokonania.

UWAGA!!!
Młode psy, koty i fretki, nie szczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane na terytorium Finlandii.

4. Psy i koty muszą zostać poddane zabiegowi odrobaczania (echinococcosis):
nie później niż na 30 dni przed przemieszczeniem na terytorium Finlandii przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel. Zabieg odrobaczania musi być również udokumentowany w paszporcie zwierzęcia.

5. Muszą być zaopatrzone w paszport:
wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl Informacje dotyczące identyfikacji zwierzęcia, poświadczenie ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, informacje o wyniku badania efektywności tego szczepienia muszą zostać poświadczone w paszporcie zwierzęcia przez upoważnionego lekarza weterynarii. Przeprowadzenie zabiegu odrobaczania zwierzęcia również musi być poświadczony przez lekarza weterynarii w paszporcie.

Źródło:
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie