Przewóz zwierząt domowych

Z roku na rok obserwujemy zwiększającą się liczbę turystów podróżujących i spędzających urlopy wraz ze swoimi czworonogami. Jednak nie każdy opiekun zwierzęcia dysponuje własnym środkiem transportu. Czy chcąc zabrać na wakacje swojego pupila musimy dysponować własnym samochodem? Okazuje się, że nie. Większość przewoźników oferuje możliwość przewożenia zwierząt domowych np. psa, kota lub fretkę. Aby zgodnie z prawem i bez niepotrzebnych nieporozumień móc podróżować ze swoim podopiecznym musimy spełnić kilka warunków.

pll_lot_logo

Pies, kot oraz tchórzofretka mogą być przewożone na rejsach Polskich Linii Lotniczych LOT. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia, będzie ono mogło podróżować z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym samolotu. Przewożone zwierzęta muszą posiadać książeczki szczepień (przeciwko wściekliźnie lub nosówce) oraz aktualne zaświadczenia weterynaryjne o stanie zdrowia uwzględniające przepisy kraju wylotu, docelowego oraz portów tranzytowych. W przypadku lotów wewnątrz UE wymagany jest specjalny paszport (wydawany przez weterynarza) z opisem m.in. maści, rasy, płci zwierzęcia wraz z numerem Microczipu lub tatuażu. Przewóz zwierzęcia należy zgłosić z wyprzedzeniem minimalnym 48 godzin przed wylotem ( liczba zwierząt przewożonych jednocześnie jednym samolotem jest ograniczona).

Zwierzęta przewożone w luku bagażowym muszą podróżować w specjalnym pojemniku spełniającym wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego. Pojemnik musi być być odpowiednio duży, aby zwierzę miało zapewnioną swobodę ruchu i mogło w nim stanąć , obrócić się i położyć, musi być czysty, szczelny i dobrze zamknięty, a jego podłoże musi być wyłożone od wewnątrz materiałem chłonnym, musi być oznaczony właściwa nalepką i odpowiednimi instrukcjami, musi być wyposażony w pojemnik z wodą i jedzeniem, musi być wentylowany z co najmniej trzech stron, nie może mieć doczepionych kółek (jeśli są należy je usunąć podczas odprawy), musi być wykonany z włókna szklanego, metalu, sztywnego tworzywa sztucznego, siatki metalowej, litego drewna lub sklejki. Pojemnik nie  może być wykonany całkowicie z siatek zgrzewanych lub siatki drucianej – tego typu klatki nie nadają się do transportu lotniczego. Należy pamiętać o tym, że przy odprawie może nastąpić odmowa przewozu zwierząt, jeśli klatka jest zbyt mała lub nie odpowiada wymaganiom Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego.

Informacja o dopuszczalnych wymiarach klatek przy przewozie zwierząt jako bagaż w lukach bagażowych dostępna jest w biurach rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, w biurach agentów lub na stronie internetowej przewoźnika.

Zwierzęta przewożone na pokładzie (wraz z pasażerem) muszą przebywać w pojemnikach odpowiednich do ich wagi i rozmiarów. Waga zwierzęcia, wraz z pojemnikiem, przewożonego w kabinie pasażerskiej, nie może przekroczyć 8 kg. Akceptowane wymiary pojemników znajdziecie na stronie internetowej przewoźnika.

Pies przewodnik i inny pies asystujący
Pies przewodnik dla osoby niewidomej, niesłyszącej lub inny pies asystujący osobie z dysfunkcją fizyczną lub emocjonalną przewożony jest bezpłatnie. Dla psów tych nie stosuje się ograniczenia wagowego, jak również nie wymaga się klatki. Pies powinien być na smyczy, nie musi mieć założonego kagańca. Jednakże osoba podróżująca z psem przewodnikiem musi mieć przy sobie kaganiec.

 pkp_logoDorosły podróżny może przewieźć jednego psa w wagonie klasy 1 lub 2, we wszystkich kategoriach pociągów, jeżeli posiada ważny bilet na przewóz psa oraz aktualne świadectwo szczepienia, pies trzymany jest na smyczy i ma nałożony kaganiec, współpodróżni w przedziale nie zgłoszą sprzeciwu. Powyższe zasady nie dotyczą psów przewodników osób niewidomych. W wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc) psa można przewozić pod warunkiem wykupienia wszystkich miejsc w przedziale. Opłata za przewóz psa wynosi 15,20 złotych. Nasz czworonożny przyjaciel nie może być trzymany na miejscach do siedzenia, leżenia lub miejscach sypialnych oraz nie może zakłócać ciszy nocnej. Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym pies jest przewożony.

Za psy umieszczone podczas całej podróży w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.) – przewożone w ramach bagażu podręcznego, nie pobiera się żadnych opłat. W ten sam sposób mogą być przewożone wszystkie zwierzęta domowe. Jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w przedziale zwierzęcia, podróżny powinien zająć miejsce w pociągu wskazane przez konduktora (obowiązek uzyskania zgody współpodróżnych nie dotyczy wagonów bezprzedziałowych). Więcej informacji dotyczących przewozu zwierząt domowych w PKP Intercity znajdziecie na internetowej stronie przewoźnika.

pks_logo

 

W autobusach PKS  dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 25%. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu zwierząt domowych dostępne są w punktach informacji dla podróżnych.

mpk_logo

Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

Nadzór nad zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem zwierząt. Zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

polferies

Armator dopuszcza przewóz małych zwierząt domowych (psy, koty). Przy zakupie biletu należy poinformować o podróży zwierzęcia. Przed wypłynięciem promu należy zgłosić się do punktu weterynaryjnego wraz ze wszystkimi dokumentami uprawniającymi zwierzę do odbycia podróży. Za ważność dokumentów dla zwierząt odpowiada sam Pasażer i w przypadku zatrzymania jego samego lub zwierzęcia wszelkie koszty pokrywa on sam (np. hotel, schronisko dla zwierząt, badania itp.).

Zwierzę podróżuje w specjalnych klatkach umieszczonych na pokładzie samochodowym. Każde zwierze ma wyznaczoną dla siebie klatkę. Armator daje możliwość wyprowadzenia zwierzaka na otwartych pokładach promu w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Podczas spaceru z właścicielem musi mieć kaganiec i przebywać cały czas na smyczy. Nie można zabierać zwierząt do ogólnodostępnych miejsc jak: kabina, pokłady zamknięte, restauracje, kawiarnia, itp.. Właściciel jest odpowiedzialny za swojego ulubieńca, musi zapewnić mu wszystko co niezbędne na czas trwania całego rejsu. Koszt za przewóz zwierząt według cennika Armatora.