Newsletter

Osoby zainteresowane otrzymywaniem od nas (za pomocą poczty elektronicznej) informacji o nowych wpisach na stronie, organizowanych akcjach adopcyjnych, zbiórkach na rzecz bezdomnych zwierząt, imprezach charytatywnych, koncertach i innych ważnych wydarzeniach gorąco zachęcamy do skorzystania z naszego „Newsletter’a”.

Aby dodać swój adres e-mail do systemu automatycznych powiadomień o nowych wiadomościach prosimy w poniższe okienko wpisać poprawnie swój adres poczty elektronicznej, a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz się”.


 

W ciągu kilku minut na Państwa skrzynkę pocztową zostanie automatycznie przesłany link aktywacyjny. Aby dokończyć proces rejestracji prosimy kliknąć w otrzymany w liście link. Od tego momentu Państwa adres e-mail zostanie wpisany do naszego systemu automatycznych powiadomień o nowych wiadomościach. Za każdym razem kiedy pojawi się na stronie ważna informacja, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie. Otrzymacie wiadomość przedstawiającą treść wpisu. W ten sposób nie ominie Was żaden ważny wpis na stronie.

Jeżeli kiedykolwiek postanowicie przestać korzystać z naszego systemu automatycznych powiadomieniach o nowych wiadomościach i nie będziecie chcieli otrzymywać od nas w/w informacji, prosimy o wypisanie swojego adresu e-mail z naszej bazy danych. W tym celu prosimy w powyższe okienko wpisać poprawnie swój adres e-mail, a następnie nacisnąć przycisk „Wypisz się”.

W ciągu kilku minut na Państwa skrzynkę pocztową zostanie automatycznie przesłany link dezaktywacyjny. Aby dokończyć proces dezaktywacji prosimy kliknąć w otrzymany w liście link. W tym momencie Państwa adres e-mail zostanie usunięty z naszego systemu automatycznych powiadomień o nowych wiadomościach.

Przekazane nam przez Państwa adresy e-mail wykorzystywane będą wyłącznie do obsługi systemu automatycznych powiadomień o nowych wiadomościach. Powierzony nam adres Państwa poczty elektronicznej nie zostanie nigdy przekazany, sprzedany ani ujawniony.

Gwarantujemy też, że otrzymywane od nas wiadomości nie będą miały charakteru spamu, reklamy itp. Dotyczyć będą wyłącznie tematów związanych ściśle z działalnością naszej Fundacji dla dobra bezdomnych zwierząt.

If you are interested in receiving information about new posts on our website, adoption actions and fundraisers for homeless animals, charities, concerts, and other important events organized by “Psi Los” Foundation, we would like to encourage you to subscribe to our email newsletter.

To add your email address to the automatic information system, please, enter your email address into the box below and press “Subscribe”.


 

Within several minutes you will receive an email with an activation link. To finish the process of subscription, click the link. Now your address is added to our newsletter base. Every time new important information appears on our website, you will be informed. You will receive an email with the contents of a new post. In this way you will be kept up to date.

Should you wish to discontinue your subscription and receive no more information from us, you will need to remove your address from our base. To do this, please, enter your email address into the above box and press “Sign out”.

In a matter of minutes you will receive email with a deactivation link. To finish the process, please, click the link. Your address will be instantly removed from our automatic information system.

Your email address will be used only for the purpose of the newsletter service. It will not be transferred, sold, or revealed.

We also guarantee that our messages will never constitute spam or advertising. They will be strictly connected with our Foundation’s pro-animal activities.